6.4 Minstedimensjoner

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.4 Minstedimensjoner

Minste innvendig dimensjon for kommunal spillvannsledning er normalt 150 mm.

Lokal bestemmelse for Harstad

Minste dimensjon for kommunal spillvannsledning er normalt Ø160.

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 6.4 Minstedimensjoner

Innhold:

Minste dimensjon for kommunal spillvannsledning er normalt Ø160.