6.4 Minstedimensjoner

For: Nordre Land Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.4 Minstedimensjoner

Minste innvendig dimensjon for kommunal spillvannsledning er normalt 150 mm.

Lokal bestemmelse for Nordre Land

Minste innvendige dimensjon kan reduseres til 100 mm for offentlige ledninger etter nærmere avtale med kommunens VA-ansvarlig.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 6.4 Minstedimensjoner

Innhold:

Minste innvendige dimensjon kan reduseres til 100 mm for offentlige ledninger etter nærmere avtale med kommunens VA-ansvarlig.