6.5 Minimumsfall/selvrensning

For: Vestre Toten Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.5 Minimumsfall/selvrensning

Ved fall mindre enn 10 ‰ skal det dokumenteres selvrensing via skjærkraft beregninger. Endeledninger skal vurderes spesielt i forbindelse med selvrensing. Det er viktig å ikke få motfall og svanker ved legging av ledninger. Toleransekrav til leggingen er derfor viktig, og finnes i NS 3420.

Minimumsfall skal godkjennes av kommunens VA-ansvarlig.

Lokal bestemmelse for Vestre Toten og Østre Toten

Ved grunnforhold som kan være utsatt for setninger skal minimumsfall vurderes spesielt.