6.6 Styrke og overdekning

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.6 Styrke og overdekning

Trykkledninger skal ikke utsettes for høyere innvendig trykk enn nominelt trykk, PN. Trykkstøt skal ikke overskride nominelt trykk.

Kommunale ledninger legges normalt med en overdekning på mellom 1,5 og 2,5 m under ferdig opparbeidet gate/terreng. Ved stort leggedyp må ansvarlig prosjekterende kontakte leverandør for å avklare om ledningen har tilstrekkelig styrke.

Se forøvrig VA/Miljø-blad nr. 10 (PT), 11 (PT), 12 (PT), 13 (PT), 14 (PTA), 15 (PTV) og 16(PTV), avsnitt om styrke og overdekning. Se også NS-EN 1295-1. Styrkeberegning av nedgravde rørledninger under forskjellige belastningsforhold.

Lokal bestemmelse for Harstad

Ved legging av kommunal spillvannsledning grunnere enn frostfri dybde (1,8 m) eller dypere enn 4,0 m må det innhentes tillatelse fra VA-ansvarlig.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 6.6 Styrke og overdekning

Innhold:

Ved legging av kommunal spillvannsledning grunnere enn frostfri dybde (1,8 m) eller dypere enn 4,0 m må det innhentes tillatelse fra VA-ansvarlig.