6.7 Rørledninger og rørdeler

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

Lokal bestemmelse for Harstad

Se også pkt. 6.1

Ved skjøting av selvfallsledninger av ulik materialtype eller ulik utvendig diameter skal det benyttes Flex-Seal eller tilsvarende. Ved skjøting i aggressivt miljø benyttes krympestrømpe med lim rundt, og minimum 10 cm utenfor koblingen.

Krympemuffer tillates ikke.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 6.7 Rørledninger og rørdeler

Innhold:

Se også pkt. 6.1

Ved skjøting av selvfallsledninger av ulik materialtype eller ulik utvendig diameter skal det benyttes Flex-Seal eller tilsvarende. Ved skjøting i aggressivt miljø benyttes krympestrømpe med lim rundt, og minimum 10 cm utenfor koblingen.

Krympemuffer tillates ikke.