6.7 Rørledninger og rørdeler

For: Nesbyen Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

Lokal bestemmelse for Nesbyen

For selvfallsledning skal det generelt benyttes PP-rør (unntaksvis PVC). Spillvannsledninger i PP (PVC) skal ha rødbrun farge.

For trykkavløp skal det benyttes PE-rør. Spillvannsledninger i PE skal ha svart farge med innlagt rødbrun stripe.