6.7 Rørledninger og rørdeler

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

Lokal bestemmelse for Sandefjord

For dimensjoner til og med Ø 315 mm, benyttes PVC-rør, SN 8, ihht Nordic Polymark. Materiale for dimensjoner over Ø 315 mm avtales med kommunens VA-ansvarlige.

Til pumpeledninger for spillvann skal det normalt brukes PE-rør, SDR=11, eller PVC, PN 12,5, SDR 21 ihht Nordic Polymark.

Ved skjøting av forskjellige materiell benyttes Batek overgangskobling, eller tilsvarende.