6.8 Mottakskontroll

Nynorsk • Bytt til Bokmål

6.8 Mottakskontroll

Utførande entreprenør skal stadfesta mottak og kontroll av alle leveransar skriftlig. Utførande entreprenør har deretter ansvaret for vidare handtering og tilstand.