6.8 Mottakskontroll

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.8 Mottakskontroll

Utførende entreprenør skal bekrefte mottak og kontroll av alle leveranser skriftlig. Utførende har deretter ansvaret for videre håndtering og tilstand.

Lokal bestemmelse for Harstad

All transport av rør og materiell skal utføres slik at produktets kvalitet ikke forringes, og at riper, støt, punktbelastninger etc. unngås.

Rør og materiell av termoplast (PVC) må behandles med særskilt stor varsomhet ved temperatur under 0°.

Alt materiell skal merkes slik at forveksling ikke kan skje.

For øvrig vises til produsentens anvisninger for transport, lossing og lagring.

Ajourført mottaksprotokoll for rør og materiell skal til en hver tid foreligge på anleggsplass, samt leveres VA-ansvarlig som sluttdokumentasjon.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 6.8 Mottakskontroll

Innhold:

All transport av rør og materiell skal utføres slik at produktets kvalitet ikke forringes, og at riper, støt, punktbelastninger etc. unngås.

Rør og materiell av termoplast (PVC) må behandles med særskilt stor varsomhet ved temperatur under 0°.

Alt materiell skal merkes slik at forveksling ikke kan skje.

For øvrig vises til produsentens anvisninger for transport, lossing og lagring.

Ajourført mottaksprotokoll for rør og materiell skal til en hver tid foreligge på anleggsplass, samt leveres VA-ansvarlig som sluttdokumentasjon.