6.8 Mottakskontroll

For: Bergen Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.8 Mottakskontroll

Utførende entreprenør skal bekrefte mottak og kontroll av alle leveranser skriftlig. Utførende har deretter ansvaret for videre håndtering og tilstand.

Lokal bestemmelse for Bergen

Ved mottakskontroll bekreftes kontroll av mengde så vel som leveransens tilstand mht. skader. Dette gjelder også for kummer, rørdeler og annet materiell.