6.A Andre krav

For: Nordre Land Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.A Andre krav

Lokal bestemmelse for Nordre Land

TV-inspeksjon:
Det vises til VA-miljøblad nr. 51 «Rørinspeksjon i avløpsledninger» for utførelse og krav.

Fyllingsgrad eller evt. svanker i røret skal framgå av TV-inspeksjonen. Største tillatte fyllingsgrad i ledningen er:

  • 0% når ledningsfall iflg. tegning er 15 ‰ eller mer
  • 5% når ledningsfall iflg. tegning er mindre enn 15 ‰

Deformasjon:
Det vises til VA-miljøblad nr. 5 «Grøfteutførelse fleksible rør», for utførelse og krav.

Nødvendig dokumentasjon over utført arbeid skal overleveres i god tid før overtagelse, jf. pkt. 3.9, sluttdokumentasjon. Dokumentasjon fra TV-inspeksjonen skal foreligge som tekstrapport og på minnepinne.

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 6.A Andre krav

Innhold:

TV-inspeksjon: Det vises til VA-miljøblad nr. 51 "Rørinspeksjon i avløpsledninger" for utførelse og krav. Fyllingsgrad eller evt. svanker i røret skal framgå av TV-inspeksjonen. Største tillatte fyllingsgrad i ledningen er:

  • 0% når ledningsfall iflg. tegning er 15 ‰ eller mer
  • 5% når ledningsfall iflg. tegning er mindre enn 15 ‰
Deformasjon: Det vises til VA-miljøblad nr. 5 "Grøfteutførelse fleksible rør", for utførelse og krav. Nødvendig dokumentasjon over utført arbeid skal overleveres i god tid før overtagelse, jf. pkt. 3.9, sluttdokumentasjon. Dokumentasjon fra TV-inspeksjonen skal foreligge som tekstrapport og på minnepinne.