6.A Andre krav

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

6.A Andre krav

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Kommunen har bestemmelser om min. høydeforskjell på 90 cm, mellom laveste vannlås i kjellergulv og topp innvendig rør i tilknytningspunktet.

 

Det vises også til kommunens Vedlegg B.11 Stikkledninger avløp.