7.1 Val av leidningsmateriale

For: Nesbyen Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

7.1 Val av leidningsmateriale

VA/Miljø-blad nr. 30, PT. Valg av rørmateriell skal være rettleiande. Eigna dimensjonar, pris, omsyn til lagring og reparasjonsrutinar må og vurderast.

Kontakt VA-ansvarlig i kommunen for meir informasjon.

Lokal bestemmelse for Nesbyen

Ledningsmateriale skal være PP og ha svart farge.