7.1 Valg av ledningsmateriale

For: Bergen Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.1 Valg av ledningsmateriale

VA/Miljø-blad nr. 30, PT. Valg av rørmateriell skal være veiledende for valg. Egnede dimensjoner, pris, hensyn til lagerhold og reparasjonsrutiner må også vurderes.

Kontakt kommunens VA-ansvarlig for mer informasjon.

Lokal bestemmelse for Bergen

Rør og rørdeler som tillates brukt bestemmes av VA-etaten. For oversikt over kravspesifikasjon se pkt. 7.7.