7.1 Valg av ledningsmateriale

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.1 Valg av ledningsmateriale

VA/Miljø-blad nr. 30, PT. Valg av rørmateriell skal være veiledende for valg. Egnede dimensjoner, pris, hensyn til lagerhold og reparasjonsrutiner må også vurderes.

Kontakt kommunens VA-ansvarlig for mer informasjon.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

For dimensjoner t.o.m. Ø 315 mm, kreves sortfarget PP (NS – EN 1852 –1) eller PVC–U-rør, SN 8. For større dimensjoner, trykkprøvde betongrør (Fava/Preva/Prebas), alternativt kan GUP med ringstivhet SN 8 benyttes. I spesielle tilfeller kan konstruerte plastrør aksepteres etter avtale.