7.10 Ledning i kurve

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.10 Ledning i kurve

Som hovedregel skal overvannsledning legges i rett linje, både horisontalt og vertikalt, mellom kummene. Etter spesiell/nærmere avtale med VA-ansvarlig kan det gis tillatelse til å legge ledningen i kurve. Ledningen skal da koordinatbestemmes for hver 10,00 m (x-y-z). Avvinklingen skal ikke være større enn 50 % av det produsenten angir som maksimum.

Lokal bestemmelse for Harstad

Retningsforandring skal fortrinnsvis utføres ved hjelp av bend.

Ved bøyning av grunnavløpsrør må rørenden sikres slik at det ikke foregår ukontrollert avvinkling i muffen.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 7.10 Ledning i kurve

Innhold:

Retningsforandring skal fortrinnsvis utføres ved hjelp av bend.

Ved bøyning av grunnavløpsrør må rørenden sikres slik at det ikke foregår ukontrollert avvinkling i muffen.