7.11 Bend i grøft

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.11 Bend i grøft

Bend i grøft tillates ikke.Vinkelendring i forbindelse med kummer bestemmes av kommunens VA-ansvarlig.

Lokal bestemmelse for Harstad

Maks retningsforandring i ett bend er 30°.

Ved retningsforandringer for dimensjoner til og med Ø250 mm skal det benyttes langbend.

For dimensjoner større enn Ø250 mm kan det benyttes kortbend. Det skal være minimum 500 mm avstand mellom 2 kortbend, og fra kortbend til ev. oppstrøms grenrør.

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 7.11 Bend i grøft

Innhold:

Maks retningsforandring i ett bend er 30°. Ved retningsforandringer for dimensjoner til og med Ø250 mm skal det benyttes langbend. For dimensjoner større enn Ø250 mm kan det benyttes kortbend. Det skal være minimum 500 mm avstand mellom 2 kortbend, og fra kortbend til ev. oppstrøms grenrør.