7.11 Bend i grøft

For: Bergen Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.11 Bend i grøft

Bend i grøft tillates ikke.Vinkelendring i forbindelse med kummer bestemmes av kommunens VA-ansvarlig.

Lokal bestemmelse for Bergen

Ved bruk av prefabrikkerte kummer tillates et bend med maksimal avbøyning 45 grader montert umiddelbart utenfor kumvegg på nedstrøms side.