7.11 Bend i grøft

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.11 Bend i grøft

Bend i grøft tillates ikke.Vinkelendring i forbindelse med kummer bestemmes av kommunens VA-ansvarlig.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Vinkelendring i grøft tillates. Det skal benyttes langbend, som skal koordinatbestemmes.

 

Det vises også til kommunens Vedlegg B.4 Avløpskum betong og Vedlegg B.5 Avløpskum minikum.