7.13 Overvannskummer

For: Vestre Toten Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.13 Overvannskummer

Nedstigningskummer skal ikke ha mindre diameter enn 1000 mm. Renner skal utføres i samme materiale som rørledningen (ved bruk av PVC-rør kan renner i PP aksepteres).

Montering av kumramme og kumlokk skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 32, UT. Montering av kumramme og kumlokk. Kummen skal være tett.

Bruk av minikummer avtales med kommunens VA-ansvarlig.

Lokal bestemmelse for Vestre Toten og Østre Toten

NEDSTIGNINGSKUM:
Det skal som hovedregel benyttes kummer av prefabrikkerte betongelementer, min kumdiameter 1200 mm.

Kum og kumdeler:
Det skal benyttes kumdeler med glideskjøt og tilhørende pakninger. Kumringer, kjegler og topp-plater skal tilfredsstille kravene i NS 3139 og tilhørende spesifikasjoner. Det skal benyttes prefabrikkert kumbunn med støpte renneløp eller istøpt plastbunndel. Dersom kumhøyden overstiger 4,0 meter utføres kummen med mellomdekke. Mellomdekke plasseres midt mellom topp og bunn av kummen med forskjøvne åpninger i forhold til hverandre.
Ved spesielt store krav til tetthet i kummen benyttes IG-kum.
Kum med innvendig diameter < 2,0 meter utføres med eksentrisk kjegle.
Ved spesiell forhold kan det på toppen av kummen benyttes avslutningsring laget av fleksibelt materiale og tilpasset ø=650mm betongkjegler/ringer.

Stige:
Alle nedstigningskummer skal være utstyrt med stige av rustfritt stål eller type med tilsvarende kvalitet og konstruksjon.
Monteringsbraketter, festemateriell og innfesting av stige til kum skal være i henhold til NS-EN14396. Det benyttes gjennomgående syrefaste bolter i toppen og syrefaste ekspansjonsbolter nederst.

Kumlokk og kumramme:
Kumlokk og kumrammer skal tilfredsstille kravene i NS-EN124.
Det skal benyttes kjøresterke kumlokk NS1992 SJK, klasse 400. Det skal normalt benyttes ett, to eller tre pinnesikrede spetthull og evt. logo til den enkelte kommune.
Det skal benyttes flytende ramme NS 1990 SJK, klasse D400 med høyt skjørt, spalter og anlegg for mellomlokk.

Kummer i utmark:
Kummer i utmark skal bygges med en høyde på minimum 20 cm over terreng. Kummer som skal fylles over skal legges under plogdybde, min 70 cm under terrenget. Kummene skal måles inn før de overfylles.

MINIKUM:
Minikum skal utføres med dobbeltgren.
Stigerøret skal være i PVC/PP i henhold til kl. SN8 med min. diameter 400 mm men aldri mindre diameter enn medierøret. Innvendig skal stigerøret ha rødbrun/hvit farge.
Generelt avsluttes stigerøret sentrisk i en d=650 mm, h = 500 mm kumring av betong. Stigerøret skal avsluttes med stivt beskyttelseslokk med håndtak 300 mm under topp kumlokk. Betongringen skal ha pukkfundament fra hele ledningssonen og opp, dvs. at stigerøret skal ha pukkomfylling for å unngå teleløft. Utførelse av fundamentering for betongring og lokk på stigerør avklares med kommunens VA-ansvarlig.
Kravene til kumlokk og kumrammer er som for betongkummer.
Krav til kumanvisere, kumlokk og kumrammer som for betongkummer.

FELLESKUM, (VANN/OVERVANN), OG PLASSTØPT KUM:
Løsning avtales spesielt med kommunens VA-ansvarlig.

KUMANVISERE:
Ved hver kumgruppe skal det monteres kumanvisere etter anvisning av kommunens VA-ansvarlig.