7.13 Overvannskummer

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.13 Overvannskummer

Nedstigningskummer skal ikke ha mindre diameter enn 1000 mm. Renner skal utføres i samme materiale som rørledningen (ved bruk av PVC-rør kan renner i PP aksepteres).

Montering av kumramme og kumlokk skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 32, UT. Montering av kumramme og kumlokk. Kummen skal være tett.

Bruk av minikummer avtales med kommunens VA-ansvarlig.

Lokal bestemmelse for Harstad

Det skal anlegges nedstigningskummer i alle hovedforgreininger, ved material- og dimensjonsendringer og ved endepunkt.

Kumbunnen skal ha renner med 45° sideløp. Hovedledningen skal alltid kobles til rettløpet, ikke sideløpene. Rettløpskummer kan også benyttes dersom det ikke er behov for sideløp.

Stikkledning skal alltid tilkobles i sideløp dersom tilknytning i kum.

Det aksepteres renner av betong i overvannskum.

Bruk av minikummer (diameter 400mm) benyttes kun på rette strekk etter avklaring med VA-ansvarlig.

Kummer som er dypere enn 4,0 m skal ha mellomdekk ca. 2,5 m over kumbunn. I kum med mellomdekk økes dimensjonen til 1400 mm.

Nedstigningskummer skal forsynes med aluminiumstige type Alustar eller tilsvarende. Montering skal skje iht. leverandørens monteringsanvisning. Stige skal også festes i nedkant. Festebolter skal ha gjengepartiet inn i kummen.

Det skal benyttes følgende løsning for kumtoppen:

 • Teleskopring Skjæveland nr. 2186446 eller tilsvarende. Høyde=250 mm. (100 mm ned i topplate/kjegletopp.)
 • Pinnesikre Ø650-lokk av duktilt støpejern, m/ lås og kommunevåpen. Type Furnes 2116 med SORT slissepakning, el. tilsv.
 • Ramme av duktilt støpejern NS1990 SJK m/ kontrollåpning i skjørt.

For kummer i asfaltert veg skal det være min. 7 cm asfalt under ramma. Høyde topp kumlokk skal være 5 -15 mm lavere enn ferdig komprimert asfalt.

Om nødvendig skal endekummer isoleres utvendig og i lokk.

Overvannskum skal markeres med kumanviser type Kraftex AS eller tilsvarende:

 • Overvannskum K-15 gul
 • Sluk K-14 blå

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 7.13 Overvannskummer

Innhold:

Det skal anlegges nedstigningskummer i alle hovedforgreininger, ved material- og dimensjonsendringer og ved endepunkt.

Kumbunnen skal ha renner med 45° sideløp. Hovedledningen skal alltid kobles til rettløpet, ikke sideløpene. Rettløpskummer kan også benyttes dersom det ikke er behov for sideløp.

Stikkledning skal alltid tilkobles i sideløp dersom tilknytning i kum.

Det aksepteres renner av betong i overvannskum.

Bruk av minikummer (diameter 400mm) benyttes kun på rette strekk etter avklaring med VA-ansvarlig.

Kummer som er dypere enn 4,0 m skal ha mellomdekk ca. 2,5 m over kumbunn. I kum med mellomdekk økes dimensjonen til 1400 mm.

Nedstigningskummer skal forsynes med aluminiumstige type Alustar eller tilsvarende. Montering skal skje iht. leverandørens monteringsanvisning. Stige skal også festes i nedkant. Festebolter skal ha gjengepartiet inn i kummen.

Det skal benyttes følgende løsning for kumtoppen:
 • Teleskopring Skjæveland nr. 2186446 eller tilsvarende. Høyde=250 mm. (100 mm ned i topplate/kjegletopp.)
 • Pinnesikre Ø650-lokk av duktilt støpejern, m/ lås og kommunevåpen. Type Furnes 2116 med SORT slissepakning, el. tilsv.
 • Ramme av duktilt støpejern NS1990 SJK m/ kontrollåpning i skjørt.

For kummer i asfaltert veg skal det være min. 7 cm asfalt under ramma. Høyde topp kumlokk skal være 5 -15 mm lavere enn ferdig komprimert asfalt.

Om nødvendig skal endekummer isoleres utvendig og i lokk.

Overvannskum skal markeres med kumanviser type Kraftex AS eller tilsvarende:

 • Overvannskum K-15 gul
 • Sluk K-14 blå
 

Tittel: 7.13 Overvannskummer

Innhold:

Det skal anlegges nedstigningskummer i alle hovedforgreininger, ved material- og dimensjonsendringer og ved endepunkt.

Kumbunnen skal ha renner med 45° sideløp. Hovedledningen skal alltid kobles til rettløpet, ikke sideløpene. Rettløpskummer kan også benyttes dersom det ikke er behov for sideløp.

Stikkledning skal alltid tilkobles i sideløp dersom tilknytning i kum.

Det aksepteres renner av betong i overvannskum.

Bruk av minikummer (diameter 400mm) benyttes kun på rette strekk etter avklaring med VA-ansvarlig.

Kummer som er dypere enn 4,0 m skal ha mellomdekk ca. 2,5 m over kumbunn. I kum med mellomdekk økes dimensjonen til 1400 mm.

Nedstigningskummer skal forsynes med aluminiumstige type Alustar eller tilsvarende. Montering skal skje iht. leverandørens monteringsanvisning. Stige skal også festes i nedkant. Festebolter skal ha gjengepartiet inn i kummen.

Det skal benyttes følgende løsning for kumtoppen:
 • Teleskopring Skjæveland nr. 2186446 eller tilsvarende. Høyde=250 mm. (100 mm ned i topplate/kjegletopp.)
 • Pinnesikre Ø650-lokk av duktilt støpejern, m/ lås og kommunevåpen. Type Furnes 2108 el. tilsv.
 • Ramme av duktilt støpejern NS1990 SJK m/ kontrollåpning i skjørt.

For kummer i asfaltert veg skal det være min. 7 cm asfalt under ramma. Høyde topp kumlokk skal være 5 -15 mm lavere enn ferdig komprimert asfalt.

Om nødvendig skal endekummer isoleres utvendig og i lokk.

Overvannskum skal markeres med kumanviser type Kraftex AS eller tilsvarende:

 • Overvannskum K-15 gul
 • Sluk K-14 blå