7.13 Overvannskummer

For: Nesbyen Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.13 Overvannskummer

Nedstigningskummer skal ikke ha mindre diameter enn 1000 mm. Renner skal utføres i samme materiale som rørledningen (ved bruk av PVC-rør kan renner i PP aksepteres).

Montering av kumramme og kumlokk skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 32, UT. Montering av kumramme og kumlokk. Kummen skal være tett.

Bruk av minikummer avtales med kommunens VA-ansvarlig.

Lokal bestemmelse for Nesbyen

Ved kumplassering i veiområder må det tas hensyn til trafikkens framkommelighet ved eventuell reparasjon eller ettersyn av kommunen.

 

Nedstigningskum skal være tett. Det skal brukes tette gjennomføringer.

 

Alle stigerør for minikummer skal ha beskyttelseslokk av PVC med håndtak og pakning. Stigerøret avsluttes i en Ø650 kumring, h=500 mm, med Ø650 lokk. Betonglokk skal ha håndtak. Annen avslutning på stigerøret skal avtales med kommunens VA-ansvarlig.

Det tillates utstrakt bruk av minikum. Stigerør for minikum skal ha svart farge og minimum diameter 315 mm. Det tillates kortbend inn og ut av kum.

Ved høy grunnvannsstand skal det brukes korrugerte rør.

 

Kummer på dyrka mark eller utmark:

Kummer i utmark skal bygges med en høyde på minimum 20 cm over terreng. Kummer på dyrka mark skal bygges med en høyde på minimum 100 cm over terreng.  Kummer på dyrka mark kan unntaksvis fylles over etter avtale med kommunen. Kummene skal måles inn før de overfylles.