7.14 Avstand mellom kummar

Nynorsk • Bytt til Bokmål

7.14 Avstand mellom kummar

Største avstand mellom overvasskummar er 80 m.