7.14 Avstand mellom kummar

For: Rauma Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

7.14 Avstand mellom kummar

Største avstand mellom overvasskummar er 80 m.

Lokal bestemmelse for Gjemnes, Rauma, Midsund og Vestnes

Normalt skal maksimal avstand mellom kummar ikkje overstige 100 meter.