7.14 Avstand mellom kummer

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.14 Avstand mellom kummer

Maks. avstand mellom overvannskummer er 80 m.

Lokal bestemmelse for Harstad

Maks. avstand mellom avløpskummer er 100 m.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 7.14 Avstand mellom kummer

Innhold:

Maks. avstand mellom avløpskummer er 100 m.