7.14 Avstand mellom kummer

For: Nesbyen Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.14 Avstand mellom kummer

Maks. avstand mellom overvannskummer er 80 m.