7.14 Avstand mellom kummer

For: Nordre Land Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.14 Avstand mellom kummer

Maks. avstand mellom overvannskummer er 80 m.

Lokal bestemmelse for Nordre Land

Avstand mellom kummer avklares med kommunens VA-ansvarlig.

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 7.14 Avstand mellom kummer

Innhold:

Avstand mellom kummer avklares med kommunens VA-ansvarlig.

Tittel: 7.14 Avstand mellom kummer

Innhold:

Tetthetsprøving av overvann etter avtale med VA-ansvarlig. Se også 7.A. Andre krav. Tetthetsprøvingen skal utføres av uavhengig godkjent foretak med egnet utstyr. Kommunens representant skal varsles i god tid før trykkprøvingen finner sted.