7.14 Avstand mellom kummer

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.14 Avstand mellom kummer

Maks. avstand mellom overvannskummer er 80 m.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Større avstand avtales med kommunens VA-ansvarlige.