7.16 Tettleiksprøving

Nynorsk • Bytt til Bokmål

7.16 Tettleiksprøving

Tettleiksprøving av leidninger skal gjerast i samsvar med NS-EN 1610. Metoden for utføring av tettleiksprøving av sjølvfallsleidningar etter NS-EN 1610, er nærare forklart i VA/Miljø-blad nr. 24, UTA. Tetthetsprøving av selvfallsledninger.

Tettleiksprøving av kummar skal utførast i samsvar med VA/Miljø-blad nr. 63, UT. Tetthetsprøving av kum.