7.16 Tetthetsprøving

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.16 Tetthetsprøving

Tetthetsprøving av ledninger skal utføres i henhold til NS-EN 1610. Metoden for utførelse av tetthetsprøving av selvfallsledninger etter NS-EN 1610, herunder prøveprosedyrer, prøvingsutstyr og kravet til tetthet er beskrevet i VA/Miljø-blad nr. 24, UTA. Tetthetsprøving av selvfallsledninger.

Tetthetsprøving av kummer utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 63, UT. Tetthetsprøving av kum.

Lokal bestemmelse for Harstad

Overvannsledninger tetthetsprøves normalt ikke, men det kan være aktuelt i spesielt sårbare områder.

Trykkprøving av dykkerledninger og pumpeledninger skal gjennomføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 25 Trykkprøving av trykkledninger.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 7.16 Tetthetsprøving

Innhold:

Overvannsledninger tetthetsprøves normalt ikke, men det kan være aktuelt i spesielt sårbare områder.

Trykkprøving av dykkerledninger og pumpeledninger skal gjennomføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 25 Trykkprøving av trykkledninger.