7.16 Tetthetsprøving

For: Nordre Land Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.16 Tetthetsprøving

Tetthetsprøving av ledninger skal utføres i henhold til NS-EN 1610. Metoden for utførelse av tetthetsprøving av selvfallsledninger etter NS-EN 1610, herunder prøveprosedyrer, prøvingsutstyr og kravet til tetthet er beskrevet i VA/Miljø-blad nr. 24, UTA. Tetthetsprøving av selvfallsledninger.

Tetthetsprøving av kummer utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 63, UT. Tetthetsprøving av kum.

Lokal bestemmelse for Nordre Land

Tetthetsprøving av overvann etter avtale med VA-ansvarlig. Se også 7.A. Andre krav.

Tetthetsprøvingen skal utføres av uavhengig godkjent foretak med egnet utstyr. Kommunens representant skal varsles i god tid før trykkprøvingen finner sted.

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 7.16 Tetthetsprøving

Innhold:

Tetthetsprøving av overvann etter avtale med VA-ansvarlig. Se også 7.A. Andre krav. Tetthetsprøvingen skal utføres av uavhengig godkjent foretak med egnet utstyr. Kommunens representant skal varsles i god tid før trykkprøvingen finner sted.