7.17 Sandfang/bekkeinntak

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.17 Sandfang/bekkeinntak

Før overflatevann ledes inn på kommunal ledning må det passere rist og sandfang.

Der det er nødvendig å legge bekk i rør/kulvert skal bekkeinntak utformes med vekt på god hydraulisk vannføring og selvrensing av rist.

Lokal bestemmelse for Harstad

Ledning fra sluk skal være Ø160 mm.

Se vedlegg Normtegning sluk. 

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 7.17 Sandfang/bekkeinntak

Innhold:

Ledning fra sluk skal være Ø160 mm.

Se vedlegg Normtegning sluk. 

 

Tittel: 7.17 Sandfang/bekkeinntak

Innhold:

Før overflatevann ledes inn på kommunal ledning må det passere rist og sandfang. Ledning fra sluk skal være Ø160 mm.

Se vedlegg Normtegning sluk. 

 

Vedlegget Normtegning sluk ble slettet 2020-03-03 12:37:37

Tittel: 7.17 Sandfang/bekkeinntak

Innhold:

Før overflatevann ledes inn på kommunal ledning må det passere rist og sandfang. Ledning fra sluk skal være Ø160 mm.

Se vedlegg Normtegning sluk. 

 

Vedlegget Normtegning sluk ble lagt til 2018-10-25 12:28:23