7.17 Sandfang/bekkeinntak

For: Nordre Land Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.17 Sandfang/bekkeinntak

Før overflatevann ledes inn på kommunal ledning må det passere rist og sandfang.

Der det er nødvendig å legge bekk i rør/kulvert skal bekkeinntak utformes med vekt på god hydraulisk vannføring og selvrensing av rist.

Lokal bestemmelse for Nordre Land

For sandfang henvises det til VA-miljøblad nr 117.

Sandfangets diameter skal som hovedregel være DN = 1000 mm hvor høyden fra utløp til bunn skal være min 0,6 m. Alternativ utforming er diameter DN = 650 mm hvor høyden fra utløp til bunn skal være min 1,0 m. Utløpet skal være dykket med overløpsstuss. Slukledningen skal være min DN 150 mm. Sandfang av betong bygges opp av prefabrikkerte betongkumringer med glideringsskjøt. Sandfang skal fundamenteres frostfritt og skal ha tett bunn.

Kjerneboring iht. VA/Miljøblad nr. 9 skal benyttes ved all hulltaking.

Grøftesluk/veisluk plasseres og dimensjoneres ut fra vurdering av tilstøtende veiareal, nedslagsfelter, sideterrengets beskaffenhet, kfr. pkt. 7.0. Alle sluk skal normalt bygges av prefabrikkerte deler.

På grøftesluk benyttes kuppelrist av SjK med spennlås eller lås med tilsvarende kvalitet/konstruksjon for DN 650 mm ring eller kjegle som tilfredsstiller krav i henhold til NS-EN124.

Videre skal det for trafikkarealer og på andre asfalterte flater benyttes flytende kumramme og ristlokk med fjærlås som tilfredsstiller krav iht. NS-EN124.

Det skal monteres slukanvisere ved hvert sluk etter anvisning av kommunens VA-ansvarlig.

Ved bekkeinntak skal det benyttes skråstilt rist.

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 7.17 Sandfang/bekkeinntak

Innhold:

For sandfang henvises det til VA-miljøblad nr 117. Sandfangets diameter skal som hovedregel være DN = 1000 mm hvor høyden fra utløp til bunn skal være min 0,6 m. Alternativ utforming er diameter DN = 650 mm hvor høyden fra utløp til bunn skal være min 1,0 m. Utløpet skal være dykket med overløpsstuss. Slukledningen skal være min DN 150 mm. Sandfang av betong bygges opp av prefabrikkerte betongkumringer med glideringsskjøt. Sandfang skal fundamenteres frostfritt og skal ha tett bunn. Kjerneboring iht. VA/Miljøblad nr. 9 skal benyttes ved all hulltaking. Grøftesluk/veisluk plasseres og dimensjoneres ut fra vurdering av tilstøtende veiareal, nedslagsfelter, sideterrengets beskaffenhet, kfr. pkt. 7.0. Alle sluk skal normalt bygges av prefabrikkerte deler. På grøftesluk benyttes kuppelrist av SjK med spennlås eller lås med tilsvarende kvalitet/konstruksjon for DN 650 mm ring eller kjegle som tilfredsstiller krav i henhold til NS-EN124. Videre skal det for trafikkarealer og på andre asfalterte flater benyttes flytende kumramme og ristlokk med fjærlås som tilfredsstiller krav iht. NS-EN124. Det skal monteres slukanvisere ved hvert sluk etter anvisning av kommunens VA-ansvarlig. Ved bekkeinntak skal det benyttes skråstilt rist.