7.17 Sandfang/bekkeinntak

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.17 Sandfang/bekkeinntak

Før overflatevann ledes inn på kommunal ledning må det passere rist og sandfang.

Der det er nødvendig å legge bekk i rør/kulvert skal bekkeinntak utformes med vekt på god hydraulisk vannføring og selvrensing av rist.