7.2 Beregning av overvannsmengder

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.2 Beregning av overvannsmengder

Overvannsledninger/overvannsanlegg skal dimensjoneres etter nærmere avtale med VA-ansvarlig i kommunen.

Utførelse i innløps- og utløpsarrangement i overvannsdammer beregnet for fordrøyning og flomdempning skal utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 70, UT. Innløp- og utløpsarrangement ved overvannsdammer. Metoden for beregning av nødvendig volum for overvannsdammer med flomdempningsformål er vist i VA/Miljø-blad nr. 69, PTA. Overvannsdammer. Beregning av volum.

Lokal bestemmelse for Harstad

For små homogene avløpsfelt mindre enn 50 ha kan den rasjonelle metoden benyttes. For mindre felt med kompliserte avrenningsforhold eller felt større enn 50 ha skal simuleringsmodell av typen Mouse eller tilsvarende benyttes. IVF-kurve for Harstad skal benyttes.

Ved beregning benyttes gjentakelsesintervall på 50 år, med 10 minutters varighet, se vedlegget IVF-kurve Harstad.

Det skal benyttes klimafaktor 1,3 med tanke på klimaendringer.

Alle beregninger skal utføres av personell med tilfredsstillende kompetanse innenfor fagfeltet, og beregningen skal kunne dokumenteres.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 7.2 Beregning av overvannsmengder

Innhold:

For små homogene avløpsfelt mindre enn 50 ha kan den rasjonelle metoden benyttes. For mindre felt med kompliserte avrenningsforhold eller felt større enn 50 ha skal simuleringsmodell av typen Mouse eller tilsvarende benyttes. IVF-kurve for Harstad skal benyttes. Ved beregning benyttes gjentakelsesintervall på 50 år, med 10 minutters varighet, se vedlegget IVF-kurve Harstad. Det skal benyttes klimafaktor 1,3 med tanke på klimaendringer. Alle beregninger skal utføres av personell med tilfredsstillende kompetanse innenfor fagfeltet, og beregningen skal kunne dokumenteres.  

Tittel: 7.2 Beregning av overvannsmengder

Innhold:

For små homogene avløpsfelt mindre enn 50 ha kan den rasjonelle metoden benyttes. For mindre felt med kompliserte avrenningsforhold eller felt større enn 50 ha skal simuleringsmodell av typen Mouse eller tilsvarende benyttes. IVF-kurve for Harstad skal benyttes. Ved beregning benyttes gjentakelsesintervall på 50 år, med 10 minutters varighet, se vedlegget IVF-kurve Harstad. Det skal benyttes klimafaktor 1,2 med tanke på klimaendringer. Alle beregninger skal utføres av personell med tilfredsstillende kompetanse innenfor fagfeltet, og beregningen skal kunne dokumenteres.  

Vedlegget IVF-kurve Harstad ble lagt til 2019-06-24 12:10:54