7.3 Dimensjonering av overvannsledninger

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.3 Dimensjonering av overvannsledninger

Når nødvendig kapasitet er fastsatt, beregnes ledningens/anleggets dimensjon i henhold til dimensjoneringskriterier oppgitt av kommunens VA-ansvarlig. I tillegg må en kartlegge og sikre en alternativ flomveg for overvannet når ledningens kapasitet ikke strekker til.

Lokal bestemmelse for Harstad

Ved dimensjoneringen skal det tas hensyn til fremtidig utnyttelse av areal og avrenningsforhold i området.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 7.3 Dimensjonering av overvannsledninger

Innhold:

Ved dimensjoneringen skal det tas hensyn til fremtidig utnyttelse av areal og avrenningsforhold i området.