7.4 Minstedimensjoner

Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.4 Minstedimensjoner

Minste innvendig dimensjon for kommunal overvannsledning er normalt 150 mm.