7.4 Minstedimensjoner

For: Strand Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.4 Minstedimensjoner

Minste innvendig dimensjon for kommunal overvannsledning er normalt 150 mm.

Lokal bestemmelse for Sandnes, Klepp, Karmøy, Haugesund, Kvitsøy, Randaberg, Sauda, Sola, Strand, Time, Tysvær, Vindafjord, Gjesdal, Hjelmeland, Hå og Stavanger

Minstedimensjon for offentlig overvannsledning og fellesavløpsledning skal være 200 mm.