7.4 Minstedimensjoner

For: Nesbyen Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.4 Minstedimensjoner

Lokal bestemmelse for Nesbyen

Minste utvendig dimensjon for offentlig overvannsledning er 200 mm.