7.4 Minstedimensjoner

For: Sandefjord Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.4 Minstedimensjoner

Minste innvendig dimensjon for kommunal overvannsledning er normalt 150 mm.

Lokal bestemmelse for Sandefjord

Fall mindre enn 5 ‰ tillates normalt ikke.