7.5 Minimumsfall/selvrensning

For: Nordre Land Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.5 Minimumsfall/selvrensning

Overvannsledninger har som regel samme fall som spillvannsledningen i grøfta. Ved separat overvannsledning vurderes minimumfallet særskilt. Det er viktig å ikke få motfall og svanker ved legging av ledninger. Toleransekrav til leggingen er derfor viktig, og finnes i NS 3420.

Minimumsfall skal godkjennes av kommunens VA-ansvarlig.

Lokal bestemmelse for Nordre Land

Ved grunnforhold som kan være utsatt for setninger skal minimumsfall vurderes spesielt.

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 7.5 Minimumsfall/selvrensning

Innhold:

Ved grunnforhold som kan være utsatt for setninger skal minimumsfall vurderes spesielt.