7.6 Styrke og overdekning

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.6 Styrke og overdekning

Kommunale ledninger legges normalt med en overdekning på mellom 1,5 og 2,5 m under ferdig opparbeidet gate/terreng. Ved stort leggedyp må ansvarlig prosjekterende kontakte leverandør for å avklare om ledningen har tilstrekkelig styrke.

Se forøvrig VA/Miljø-blad nr. 10 (PT), 11 (PT), 12 (PT), 13 (PT), 14 (PTA), 15 (PTV) og 16 (PTV), avsnitt om styrke og overdekning. Se også NS-EN 1295-1. Styrkeberegning av nedgravde rørledninger under forskjellige belastningsforhold.

Lokal bestemmelse for Harstad

Ved legging av kommunal overvannsledning grunnere enn frostfri dybde (1,8 m) eller dypere enn 4,0 m må det innhentes tillatelse fra VA-ansvarlig.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 7.6 Styrke og overdekning

Innhold:

Ved legging av kommunal overvannsledning grunnere enn frostfri dybde (1,8 m) eller dypere enn 4,0 m må det innhentes tillatelse fra VA-ansvarlig.