7.8 Mottakskontroll

For: Rauma Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

7.8 Mottakskontroll

Utførande entreprenør skal skriftlig stadfesta mottak og kontroll av alle leveransar. Utførande entreprenør har deretter ansvaret for vidare handtering og tilstand.

Lokal bestemmelse for Gjemnes, Rauma, Midsund og Vestnes

Utførande entreprenør har ansvaret for handtering og tilstand av røyr, armatur og røyrdelar inntil dei er overtekne av kommunen. Utførande entreprenør skal kontrollere alt materiell for feil/skader. Materiell med feil eller skader blir ikkje tillete brukt.

Stikkprøvar blir gjennomført av kommunen.