7.A Andre krav

For: Vestre Toten Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

7.A Andre krav

Lokal bestemmelse for Vestre Toten og Østre Toten

TV-inspeksjon:
Det vises til VA-miljøblad nr. 51 «Rørinspeksjon i avløpsledninger» for utførelse og krav.
Fyllingsgrad eller evt. svanker i røret skal framgå av TV-inspeksjonen. Største tillatte fyllingsgrad i ledningen er:
– 0% når ledningsfall iflg. tegning er 15‰ eller mer
– 5% når ledningsfall iflg. tegning er mindre enn 15‰

Deformasjon:
Det vises til VA-miljøblad nr. 5 «Grøfteutførelse fleksible rør», for utførelse og krav.

Nødvendig dokumentasjon over utført arbeid skal overleveres i god tid før overtagelse, jf. pkt. 3.9, sluttdokumentasjon. Dokumentasjon fra TV-inspeksjonen skal foreligge som tekstrapport og på minnepinne.