7.A Andre krav

For: Harstad Kommune • Nynorsk • Bytt til Bokmål

7.A Andre krav

Lokal bestemmelse for Harstad

Utslippsledninger skal ligge nedgravd til under laveste lavvann. Utslippspunktet løftes fra havbunnen med konsoll eller liknende (minimum kote -2.0). Utslippsledningen skal sikres mot oppdrift/avdrift med lodd etter leverandørens henvisninger.

Ved sanering av ledningsnett skal utkoblete overvannskummer fysisk fjernes. I spesielle tilfeller kan ringer/kjegler fjernes og kummen fylles igjen. Gjenværende ledninger i grunnen skal blindes i begge ender hvis ikke annet er avtalt.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 7.A Andre krav

Innhold:

Utslippsledninger skal ligge nedgravd til under laveste lavvann. Utslippspunktet løftes fra havbunnen med konsoll eller liknende (minimum kote -2.0). Utslippsledningen skal sikres mot oppdrift/avdrift med lodd etter leverandørens henvisninger.

Ved sanering av ledningsnett skal utkoblete overvannskummer fysisk fjernes. I spesielle tilfeller kan ringer/kjegler fjernes og kummen fylles igjen. Gjenværende ledninger i grunnen skal blindes i begge ender hvis ikke annet er avtalt.