8.0 Generelle bestemmelser

For: Vestre Toten Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

8.0 Generelle bestemmelser

Hvis det er teknisk/økonomisk mulig skal det anlegges separatsystem.