8.0 Generelle bestemmelser

For: Nesbyen Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

8.0 Generelle bestemmelser

Lokal bestemmelse for Nesbyen

Med fellessystem for avløp menes det at spillvann og overvann føres i samme ledning. Fellessystem for avløp tillates ikke.