8.1 Sand- og steinfang

For: Harstad Kommune • Bokmål • Bytt til Nynorsk

8.1 Sand- og steinfang

Sand- og steinfang skal etableres for oppsamling av sand og grus i ledningsnettet. Dette kreves hvor avløp går inn på pumpestasjon/trykk-kummer. I nye utbyggingsområder bør midlertidig steinfangskum etableres der det nye ledningsnettet knyttes til det eksisterende.

Lokal bestemmelse for Harstad

Før arbeidet startes i nye utbyggingsområder, samt ved renoverings/saneringsprosjekter av spillvann/AF-ledninger skal midlertidig steinfangskum etableres der det nye ledningsnettet tilkobles det eksisterende ledningsnettet. Ved anleggsperiodens slutt skal den midlertidige steinfangskummen fjernes, dersom ikke annet er avtalt med VA-ansvarlig.

 

Revisjoner

OBS! Kun endringer av kommunens dokument vises her. Se orginalt dokument for endring av maldokument.

Tittel: 8.1 Sand- og steinfang

Innhold:

Før arbeidet startes i nye utbyggingsområder, samt ved renoverings/saneringsprosjekter av spillvann/AF-ledninger skal midlertidig steinfangskum etableres der det nye ledningsnettet tilkobles det eksisterende ledningsnettet. Ved anleggsperiodens slutt skal den midlertidige steinfangskummen fjernes, dersom ikke annet er avtalt med VA-ansvarlig.