Drammen

• Bokmål • Bytt til Nynorsk

Om Drammen Kommune

Postadresse:
Drammen kommune
Postboks 7500
3008 Drammen

Besøksadresse:
Drammen kommune,
Vann- og avløpsforvaltning
Skogliveien 4D
3047 Drammen

Kontaktinfo:

Nora Belling Mangen,
tlf: 92252864,
e-post: nora.b.mangen@drammen.kommune.no

Finner du feil, linker som ikke fungerer eller dårlige løsninger, vil vi veldig gjerne høre fra deg. Da gir du oss sjansen til å rette det opp. 🙂

Bestemmelser

Trykk på kapittelet du ønsker å lese mer om, du kan også benytte søket over for enkelt å finne nøyaktig hva du er ute etter.
Skriv ut hele normen som PDF
Kapittel - Dokument
Drammen

Vedlegg

Her finner du en liste over alle filer og dokumenter som er tilknyttet Drammen Kommune

# Beskrivelse Filtype Opplastet
_ Revisjonshistorikk PDF 2021-09-24 13:37:46
Vedleggsoversikt PDF 2021-05-28 12:48:41
0-00 - Preakseptert VA-materiell (foreløpig versjon) PDF 2019-04-10 08:58:29
Vedlegg 1.1 - Instruks for innmåling PDF 2021-02-12 12:20:00
Vedlegg 1.2 - Kontroll av jordingsforbindelse PDF 2017-07-06 14:47:39
1-03 - Private stikkledninger_Drammen PDF 2021-09-24 13:34:42
Vedlegg 1.11 - (Kap. 16) - Overtakelsesprotokoll PDF 2016-04-08 13:12:59
Vedlegg-2.10-Generelle-retningslinjer-for-utfoerelse-av-grunnundersoekelser PDF 2021-05-26 14:16:37
Vedlegg 2.11 - Kantstein og brostein PDF 2016-04-08 13:13:08
Vedlegg-2.12-Roerleggerarbeider PDF 2021-05-26 14:16:38
3-03 (1) - Sjekkliste mottakskontroll PDF 2020-04-23 12:47:40
3-03 (1-1) - Akseptkriterier for betongrør og -kummer PDF 2020-04-23 12:45:13
3-03 (2) - Sjekkliste armatur PDF 2020-04-23 12:45:16
3-03 (3) - Sjekkliste grøfteutførelse PDF 2020-04-23 12:45:09
Vedlegg 3.3 - Slokkevann for brannvesenet og sprinkleranlegg PDF 2017-12-07 10:20:00
Vedlegg-3.27-VA-34-Prinsipploesning-for-forankring-av-stoepejernsroer-i-kulvert PDF 2021-05-20 12:24:26
Vedlegg-3.28-VA-26A-Forankring-av-trykkledninger-duktilt-stoepejern PDF 2021-05-20 12:24:26
Vedlegg 3.29 (VA-26D) - Forankring av trykkledning i PVC PDF 2016-04-08 13:18:36
Vedlegg 3.30 - Forankring av trykkledninger i støpejern vha spunt PDF 2019-12-16 11:42:30
Vedlegg 3.31 (VA-26C) - Forankring av trykkledninger stj. vertikalavvinkling PDF 2016-04-08 13:18:39
Vedlegg-3.34-VA-26F-Forankring-av-trykkledninger-overgang-PE-ledn-stoepejern PDF 2021-05-20 12:24:27
Vedlegg 3.35 (VA-29C) - Endekum for pumpeledning PDF 2016-04-08 13:18:48
Vedlegg-3.38-VA-26E-Forankring-av-trykkledninger-PVC-vha-spunt_fjelloesning PDF 2021-05-20 12:24:27
4-02 - Grøftesnitt PDF 2020-03-05 11:53:59
Vedlegg-4.3-Reparasjon-Avloep-Betongroer PDF 2021-05-20 12:24:28
Vedlegg-4.10-VA-14-Plasstoept-avloepskum PDF 2021-05-20 12:24:29
Vedlegg 4.11 - prefab avløpskum DN250 - 300 PDF 2018-12-21 11:13:25
Vedlegg-4.12-VA-15B-Bunnseksjon-med-forskjoevede-sideloep-DN160-DN200mm PDF 2021-05-20 12:24:29
Vedlegg-4.13-VA-35-Prinsipptegning-for-etablering-av-kum-paa-eksisterende-ledning PDF 2021-05-20 12:24:30
Vedlegg 4.19 - stakespylekum m DN400 stigerør PDF 2018-12-21 13:45:06
Vedlegg-4.23-VA-30-Prinsipploesning-fallkum PDF 2021-05-20 12:24:31
Vedlegg 4.25 - Overgang fra PVC til btg muffe PDF 2016-04-08 13:23:09
Vedlegg-4.26-VA-29B-Overgang-fra-PE-roer-styreroer PDF 2021-05-20 12:24:32
Vedlegg 5.1 - Kumstiger PDF 2016-04-08 13:21:03
5-02 - Vannkummer og slokkevannsuttak PDF 2019-05-06 11:06:13
5-04 - Provisoriske vann- og avloepsanlegg PDF 2021-05-20 12:24:25
5-05 - Rehabilitering av ledning og etablering av ny kum PDF 2019-08-21 14:07:24
Vedlegg 5.10 (VA-22) - Monteringsprinsipp kumtopp PDF 2016-04-08 13:21:07
Vedlegg-5.11-Prosedyre-for-rehabilitering-av-kumtopp-ved-reasfaltering PDF 2021-05-20 12:24:33
Vedlegg 5.12 - Kumanvisere PDF 2017-09-04 17:13:04
6-01 - Avløpspumpestasjon PDF 2019-01-07 14:13:22
7-01 - Sandfang og sluk PDF 2019-06-14 13:23:32
7-02 - Bekkeinntak PDF 2019-01-04 15:50:40
VA-norm for elektro og automatisering PDF 2019-11-11 13:39:07
Vannavstenging - rutiner for bestilling PDF 2019-03-11 15:24:17
Avtalevilkår - vann og avløp PDF 2021-08-13 09:12:25
Søknad om sanitærabonnement PDF 2020-06-09 07:27:05
Retningslinjer sprinkleranlegg tilkoblet drikkevannsforsyning PDF 2020-10-19 10:01:09