Færder

• Bokmål • Bytt til Nynorsk

Om Færder Kommune

 

Adresse:
Postboks 250, Borgheim, 3163 Færder

Kontaktinfo:

Thorstein Amundsen tlf: 951 93 493, e-post: thorstein.amundsen@faerder.kommune.no

Bestemmelser

Trykk på kapittelet du ønsker å lese mer om, du kan også benytte søket over for enkelt å finne nøyaktig hva du er ute etter.
Skriv ut hele normen som PDF
Kapittel - Dokument
Færder

Vedlegg

Her finner du en liste over alle filer og dokumenter som er tilknyttet Færder Kommune

# Beskrivelse Filtype Opplastet
VA-norm-administrative bestemmelser PDF 2019-01-30 14:20:49
FK-001 Forankring av bend og T rør PDF 2018-04-06 10:21:49
FK-002 Avløpskum prefabrikert minikum PDF 2018-04-06 10:21:52
FK-003 Avløpskum prefabrikert betongkum PDF 2018-04-06 10:21:54
FK-004A Vannkum prefabrikert med topplate - A3 PDF 2018-04-06 10:21:57
FK-004B Vannkum prefabrikert med eksentrisk kjegle - A3 PDF 2018-04-06 10:22:02
FK-004C Vannkum prefabrikert med sentrisk kjegle - A3 PDF 2018-04-24 12:50:25
FK-005A Vannkum prefabrikert endekum med brannventil topplate - A3 PDF 2018-04-06 10:22:09
FK-005B Vannkum prefabrikert endekum med brannventil eksentrisk kjegle - A3 PDF 2018-04-06 10:22:12
FK-006 Monteringsprinsipp kum topp PDF 2018-04-24 12:50:27
FK-007 Prinsippskisse drenering av vannkum PDF 2018-04-06 10:22:16
FK-008 Privat pumpeledning til kommunal ledning PDF 2018-04-06 10:22:18
FK-009 Stein og sandfangskum før pumpestasjon PDF 2018-04-06 10:22:19
FK-010 Kommunal Inntakskum PDF 2018-04-06 10:22:21
FK-011 Vannmåler i kum PDF 2018-04-06 10:22:23
FK-012 Minimumshøyde VL - terreng PDF 2018-04-24 12:50:29
FK-020 Standard grøftetverrsnitt PDF 2018-04-06 10:22:25
FK-021 Lengdesnitt grøft med strømningsavskjæring PDF 2018-04-06 10:22:27
FK-022 Utkiling fjell til jord PDF 2018-04-06 10:22:28
FK-030 Tilbakeslagskum PDF 2018-04-06 10:22:30
FK-031 Prinsippskisse tverroverløp PDF 2018-04-06 10:22:32
FK-032 Overløp Færdermodellen PDF 2018-04-06 10:22:34
FK-033 Fordrøyningsmagasin A3 PDF 2018-04-06 10:22:35
FK-040A Stikkledning vann PDF 2018-04-06 10:22:37
FK-040B Stikkledning vann PDF 2018-04-06 10:22:39
FK-041 Stikkledning avløp PDF 2018-04-06 10:22:41
FK-042 Bekkeinntak PDF 2018-04-06 10:22:43
FK-043 Standard utløpsledning PDF 2018-04-06 10:22:44
FK-102 Kumkortmal XLSX 2018-04-24 12:49:48